Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Arbete görs på landets rättspsykiatriska kliniker för att involvera patienterna, men det finns utvecklingspotential för att öka brukarinflytandet. Med anledning av detta har NSPH startat ett Arvsfondsprojekt med fokus på rättspsykiatrin.

Den 1 april 2020 startade Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa det treåriga Arvsfondsprojektet Inflytande i rättspsykiatrin. Syftet med projektet är att inspirera personer med egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård att bli mer delaktiga i utvecklingen av vården. På så sätt ökar möjligheterna till egenmakt och återhämtning vilket leder till en större framtidstro.

Projektet riktar sig till patienter som vårdas eller har vårdats på rättspsykiatriska kliniker och patienter inom öppen rättspsykiatrisk vård. I projektet ingår även anhöriga som kan bidra med viktiga erfarenheter.

Läs mer om projektet

Aktuellt

Dömd till vård – berättelser från rättspsykatrin

Inflytande i rättspsykiatrin har lanserat antologin ”Dömd till vård – berättelser från rättspsykiatrin”.

Läs mer

 

Kalender

– Vi vill lyfta fram och stärka en osynlig patientgrupp som ofta drabbas hårt av fördomar, säger Emelie Lundin, projektledare för Inflytande i rättspsykiatrin. Se filmen för att få veta mer om vad projektet går ut på, varför projektet behövs och vad NSPH hoppas uppnå med det.