Inflytande i rättspsykiatrin

Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Arbete görs på landets rättspsykiatriska kliniker för att involvera patienterna, men det finns utvecklingspotential för att öka brukarinflytandet för patienter och anhöriga. Med anledning av detta har NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) startat Arvsfondsprojektet Inflytande i rättspsykiatrin.

Läs mer om projektet

Aktuellt

Kalender