Projektledare för NSPH:s nya projekt Inflytande i rättspsykiatrin.

 

Emelie Lundin. Foto: Caroline Andersson

Vem är du?
– Jag är en akademisk humanist med 44 år på jorden och stort intresse för social hållbarhet, samhällsutveckling och demokratiska frågor. Jag bor i Gävleborg tillsammans med min familj bestående av man, tonåring och två Sphynx-katter. Jag har min bakgrund inom folkbildningen, både professionellt och privat – och därför är ny kunskap, spännande möten och utbyte genom samtal som vidgar perspektivet bland det bästa jag vet i livet.

 

Jag har min bakgrund inom folkbildningen, både professionellt och privat – och därför är ny kunskap, spännande möten och utbyte genom samtal som vidgar perspektivet bland det bästa jag vet i livet.

 

Vad lockade dig med NSPH?
– Jag har följt NSPH:s arbete i många år och även haft förmånen att få ta del av kunskap som förmedlats genom olika projekt och aktiviteter som genomförts. Möjligheten att kunna organisera och tillvarata olika gruppers och individers perspektiv och intressen är fundamentet i ett gott samhälle. Och frågor som rör just hälsa, kognition och hur vi människor upplever och orienterar oss utifrån vår livssituation – är bland de viktigaste i vår tid. Därför vill jag jobba hos NSPH just nu.

 

Vad har du gjort tidigare som du ser att du har nytta av hos NSPH?
– Jag har 15 års erfarenhet av samordning, process- och utvecklingsinriktat arbete inom civilsamhället och folkbildningen, främst genom Studieförbundet Vuxenskolan. Där har jag jobbat nära funktionsrättsrörelsen i allmänhet, och psykiatrins område i synnerhet. Både när det gäller olika utbildningsprojekt och kampanjer, men även insatser för att främja samverkan mellan vård/profession och ideell sektor/brukarrörelsen. Jag hoppas kunna nyttja mina erfarenheter från detta i ett fortsatt arbete hos NSPH.

 

Jag hoppas att vi, tillsammans med våra samarbetspartners, ska kunna bidra till att öppna upp ett sammanhang som de flesta uppfattar som ganska slutet – och som även omgärdas av mycket fördomar, stigmatisering och rädsla.

 

Vad hoppas du att ni ska åstadkomma med projektet om rättspsykiatri?
– Jag hoppas att vi, tillsammans med våra samarbetspartners, ska kunna bidra till att öppna upp ett sammanhang som de flesta uppfattar som ganska slutet – och som även omgärdas av mycket fördomar, stigmatisering och rädsla.  Jag hoppas att vi ska kunna ta tillvara de olika erfarenheter som finns hos människor som har egen erfarenhet av att ha vårdats i rättspsykiatrin.  Jag hoppas att möten och ett konstruktivt utbyte mellan olika parter ska kunna bidra till nya tankesätt, ett nytt kunnande och i förlängningen en bättre vård.

 

Vad gör du helst på fritiden?
– På fritiden deltar jag gärna i olika förenings- och kulturaktiviteter. Jag tycker mycket om att umgås med familj och vänner, gärna runt god mat. Jag tycker också om att vara utomhus, helst nu när säsongen med värme och långa ljusa dagar kommer.

 

Har du någon okänd talang?
– Jag sjunger gärna och spelar piano – och fiol på gehör. I en studiecirkel så klart!

 

 

Läs mer om NSPH:s projekt Inflytande i rättspsykiatrinnsph.se/rattspsykiatri
Följ projektet på Facebook: @inflytandeirattspsykiatrin