Projektet Inflytande i rättspsykiatrin anordnar en kunskapsdag om rättspsykiatri

Välkommen till en kunskapsdag om rättspsykiatri som anordnas av NSPH:s Arvsfondsprojekt Inflytande i rättspsykiatrin i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Dagen syftar till att ge en övergripande introduktion i ämnet rättspsykiatri. Vi lyssnar till flera inbjudna gäster från forskningen och professionen, samt även en brukar- och anhörigpanel som belyser rättspsykiatri med berättelser och reflektioner utifrån den egna erfarenheten.

Kunskapsdagen vänder sig till NSPH:s medlemsorganisationer, men är du intresserad av att ta del av dagen går det bra att delta digitalt. Följ länken nedan:

Tid: 8 oktober kl 13.00 – 16.15.
Plats: 7A Posthuset, konferensrum No: 302. Vasagatan 28, Stockholm.
Anmälan: NSPH:s medlemsorganisationer anmäler sig här.
Program: Program_kunskapsdag_8 oktober_rättspsykiatri

Har du frågor om kunskapsdagen eller vill veta mer om vårt projekt? Kontakta Emelie Lundin, projektledare: emelie.lundin@nsph.se.