Välkommen till en digital pressträff om nytt samarbete kring rättspsykiatrin i Östergötland

Arvsfondsprojektet Inflytande i rättspsykiatrin startar nu ett unikt samarbete med den lokala brukarrörelsen, folkbildningen och vården i Östergötland för att förbättra inflytandet för patienter och anhöriga i rättspsykiatrin. Tyvärr visar erfarenheter att många upplever dåligt bemötande, bristen på en meningsfull vardag under vårdtiden, rädsla för övermedicinering och omgivningens stigmatisering och fördomar. Det vill vi tillsammans ändra på!

Välkommen till en digital pressträff onsdagen den 17 februari 2021 kl. 14.00, så berättar vi mer!
Inbjudan som PDF

Medverkar gör Autism- och Aspergerföreningen Östergötland, Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena och Sensus i Norrköping.

Vänligen se mer information i bifogad pressinbjudan.

För mer information kontakta gärna
Elna Lassbo, kommunikatör Inflytande i rättspsykiatrin
Tfn: 079-062 56 79, E-post: elna.lassbo@nsph.se

Se även vår rapport om patienters och anhörigas erfarenheter av den rättspsykiatriska vården:
Den visar på problem med dåligt bemötande, brist på en meningsfull vardag under vårdtiden, rädsla för övermedicinering och omgivningens stigmatisering och fördomar.

Bakgrund:

Den 1 april 2020 startade NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) det treåriga Arvsfondsprojektet Inflytande i rättspsykiatrin. Syftet med projektet är att inspirera personer med egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård att bli mer delaktiga i utvecklingen av vården. På så sätt ökar möjligheterna till egenmakt och återhämtning vilket leder till en större framtidstro. Arbetet sker i nära samarbete med den lokala brukarrörelsen och de kliniker som ingår i projektet.