Projektet anordnade en brukarträff för personer med erfarenhet av rättspsykiatrisk vård och vårdpersonal

Inflytande i rättspsykiatrin och Svenska OCD-förbundet bjöd in till en en brukarträff  om rättspsykiatri i Dalarna.

Träffen vände sig till personer som befinner sig i den rättspsykiatriska öppenvården samt personal inom den psykiatriska öppenvården. Träffen syftade till att utbyta erfarenheter och öka kunskapen kring rättspsykiatrisk vård. Träffen gav också alla deltagare en möjlighet att träffa andra patienter, personal och personer från den lokala brukarrörelsen. Tack till alla som kom!

Ladda ner inbjudan: 

DALARNA inbjudan brukarträff_patienter_25 april 2022

DALARNA inbjudan brukarträff_personal_25 april 2022

NÄR: Måndag 25 april kl. kl. 13.00 – 16.00.
VAR: Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna. Skomakargatan 11, Borlänge.

PROGRAM:
•Föreläsning: ”Jag har vårdats i rättspsykiatrin” av Sten Lundin, Hjärnkollambassadör

•Vilket stöd behövs efter vården? Diskussion

•Information om studiecirkeln ”Din egenmakt” – Connie don Marco, processledare NSPH
och Mariann Sjögren, Svenska OCD-förbundet

•Vad gör BISAM? – Therese Olsson, Brukarinflytandesamordnare

•Kort presentation av närliggande lokalföreningar samt mingel

Vill du veta mer? Kontakta gärna oss:
Connie don Marco (processledare).
E-post: connie.donmarco@nsph.se.
Tel: 079-065 37 31.