Kartläggning och behandling av substansberoende och psykiatrisk samsjuklighet inom rättspsykiatrisk vård

Bakgrund
Den svenska regeringen har beslutat att vi behöver öka kunskapen om rättspsykiatrisk vård. Många personer som vårdas inom rättspsykiatrin har använt, eller har haft problem med, alkohol eller droger. Som en del av vården på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö genomförs därför kartläggningar och, vid behov, behandling för substansberoende och psykiatrisk samsjuklighet. Hittills har man inte har undersökt vilka behandlingar för alkohol- /drogproblem som bäst passar personer som vårdas inom rättspsykiatrin och därför genomförs nu, i samarbete mellan Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö, Lunds och Göteborgs universitet, denna studie. Målet med studien är att kunna ge information till vården om hur man kan skapa så bra behandlingar som möjligt för alkohol-/drogproblem inom rättspsykiatrisk vård.

Läs mer: FORSATA_forskningsstudie

Om du har frågor, kontakta doktorand Johan Green på Göteborgs universitet: johan.green@psy.gu.se.