Inbjudan att anmäla intresse för att delta i Vetenskapsrådets arbete med att introducera ’public involvement’ i svensk forskning inom medicin och hälsa

Vetenskapsrådet finansierar forskning med syfte att förbättra människors hälsa och välmående. De önskar arbeta med allmänheten för att den forskning de finansierar ska vara relevant och användbar för patienter, anhöriga och samhället i stort. När allmänheten deltar i forskningsarbete arbetar de tillsammans med forskare för att påverka:
• vilken forskning som genomförs
• hur forskningen genomförs
• hur resultat från forskningen kommuniceras och används.

Vetenskapsrådet vill utveckla råd och stöd till forskare för att hjälpa dem att arbeta med allmänheten i sin forskning.

De önskar nu rekrytera personer med erfarenhet av att vara patient och/eller anhörig för att delta i en rådgivande grupp som ska arbeta med dem.

Vem söker Vetenskapsrådet?
Människor med erfarenhet av att vara patient och/eller anhörig och som
• vill bidra till forskning inom området medicin och hälsa
• vill lära sig något nytt
• tycker om att arbeta med andra.

Man behöver inte ha kunskap om forskning sedan tidigare, du kommer att erbjudas den utbildning och det stöd som behövs kunna för att delta. Vem som helst som känner igen sig i beskrivningen ovan är välkommen att söka. Vetenskapsrådet välkomnar särskilt ansökningar från människor som tillhör grupper som vanligen inte är inblandade i forskning, t.ex. etniska minoritetsgrupper, grupper med låg socioekonomisk standard, eller har en lägre formell utbildningsnivå.

Vad handlar arbetet om?
• Delta i möten via Zoom eller liknande webbaserad video-plattform (det första mötet kommer att genomföras i maj).
• Lämna synpunkter på dokument och diskutera förslag.

Du kommer att få 500 kronor per timme för att delta i möten och annat arbete.

Om du vill delta
Skicka senast den 6 maj ett e-mail till projektledare Louise von Essen,
louise-von.essen@kbh.uu.se, med ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Läs mer: Inbjudan rådgivande grupp ’public involvement’