NSPH och projektet svarar på Moderaternas debattartikel i Svenska Dagbladet om att öka rättssäkerheten inom rättspsykiatrin
Conny Allaskog.                         Sten Lundin.                            Emelie Lundin.

”Det finns flera brister i säkerheten inom rättspsykiatrin som måste åtgärdas omgående”, skriver Charlotte Broberg och Johan Forssell på SvD Debatt. Det kan vi hålla med om. Men i vårt pågående nära samarbete med sex rättspsykiatriska kliniker i landet ser vi nu att dessa säkerhetsbrister snarare handlar om en rättssäker behandling för patienten, allvarliga vårdskador och uteblivna eller fördröjda insatser för att patienten ska kunna tillfriskna och inte återfalla i brott.

Vårdprofessionen har själv tydligt uttryckt en annan riktning än den Moderaterna föreslår. Man önskar gå ifrån yttre säkerhet, det vill säga isolering och tvång. I stället vill man förstärka den inre säkerheten som handlar om bättre diagnostik och rätt vårdinsatser, ökad tillit mellan patienten och vården, bättre samordning samt förebyggande och stärkande psykosociala insatser för personen som berörs av vården.
I vårt pågående nära samarbete med sex rättspsykiatriska kliniker i landet ser vi nu att dessa säkerhetsbrister snarare handlar om en rättssäker behandling för patienten.
I det nationella kvalitetsregister som sammanfattar fakta och statistik kring den svenska rättspsykiatrin kan man i den senaste rapporten från april 2022 läsa att det professionen snarare efterfrågar är:
  •  Psykosociala insatsers betydelse i utskrivningsprocessen.
  •  Följsamhet gällande nationella riktlinjer kopplade till diagnosgrupper.
  • Samband med tidigt genomförd funktions- och behovsskattning och/eller genomförd riskbedömning och vårdtidens längd.

Vi ställer oss därför frågan till Charlotte Broberg och Johan Forssell: Varför vill Moderaterna förhindra ett tryggare samhälle genom att ignorera behoven inom rättspsykiatrin för en förbättrad och mer kostnadseffektiv vårdprocess?

Debattartikeln är undertecknad av:

Conny Allaskog
Ordförande Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)

Sten Lundin
Egenerfaren i rättspsykiatrisk vård (NSPH)

Emelie Lundin
Projektledare Inflytande i rättspsykiatrin (NSPH)