Idag skriver Emelie Lundin, projektledare för Inflytande i rättspsykiatrin (NSPH),  Conny Allaskog, ordförande för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) och Sten Lundin som både har egen erfarenhet av rättpsykiatrisk vård och är rådgivare och konsult i Inflytande i rättspsykiatrin, på ETC Debatt.

Enligt det svenska kvalitetsregistret för rättspsykiatri är medianvårdtidens längd nästan 8 år. Och många patienter blir kvar ännu längre ändå. ”Samhällets ändhållplats”, så benämnde en av våra deltagare i projektet Inflytande i rättspsykiatrin sin livssituation nyligen. Han har vårdats i över 20 år och ”troligtvis kommer jag dö här inne. Ut kommer jag i alla fall inte.” sa han senast vi sågs.

Vi vill skapa en ökad medvetenhet kring att Sverige som demokratisk rättsstat har en i stort sett unik lagstiftning, som gör att även personer med svår psykisk sjukdom eller störning inte bara ska vårdas utan även dömas i domstol för brottsliga handlingar. Detta även om man varit så sjuk så att man inte förstått konsekvenserna av sina handlingar, alternativt saknar den kognitiva eller intellektuella förmåga som krävs för att kunna ta ansvar för dem. 

Läs hela debattartikeln här.