Inflytande i rättspsykiatrins projektledare Emelie Lundin presenterade projektets resultat och projektets slutsatser från arbetet med inflytande för patienter inom rättspsykiatrin.

Emelie Lundin, projektledare för Inflytande i rättspsykiatrin

Ett system som försvårar för patienterna
Emelie lyfte fram problemet med brottslagstiftning och verksamhetsrutiner – som tyvärr ofta gör det svårare för patienten att bli delaktig i sin egen vård. Och hur det i sin tur också allvarligt kan drabba den enskilde som hamnar i kläm och gör vägen tillbaka till ett friskare liv utan återfall i brott svårare och krångligare än vad den skulle behöva vara.

Ser till att myndigheterna följer lagen
Justitieombudsmannen tjänar allmänintresset av en väl fungerande rättsstat, och deras uppgift är att främja rättssäkerheten och kontrollera att myndigheterna handlägger sina ärenden och utför sina uppgifter enligt gällande lagar.

– Det är väldigt bra att de bjuder in och lyssnar på oss och andra organisationer inom civilsamhället, säger Emelie Lundin, som är projektledare i Inflytande i rättspsykiatrin.

Medverkade gjorde även Civil Rights Defenders, Skyddsvärnet och Barnrättsbyrån.