Är du, eller har du varit, närstående till någon på Regionsjukhuset Karsudden? Vi gör just nu en undersökning för att förbättra informationen till anhöriga. Enkäten tar bara 5 minuter att fylla i. Enkäten görs i samarbete med den lokala brukarföreningen Verdandi Brandkärr.

Fyll i enkäten här: https://forms.office.com/r/aakcxTwFe2