Inflytande i rättspsykiatrin har i samarbete med Löwenströmska sjukhuset startat upp Patientforum på verksamhetens samtliga sju avdelningar.

Patientforum är ett öppet möte där patienter kan dela med dig av dina behov, upplevelser och förslag till förbättringar. Avdelningschefen tar sedan tillvara på synpunkterna för att förbättra vården, och vardagen, på avdelningen. Patientforum är ett viktigt verktyg i patienters delaktighet och en väg till bättre brukarinflytande i vården.

– Det är väldigt fint med så engagerade patienter och personal, säger Sten Lundin, rådgivare på Inflytande i rättspsykiatrin och samtalsledare för Patientforum på Löwenströmska.

 

 

Löwenströmska sjukhuset och samtalsedare Sten Lundin från Inflytande i rättspykiatrin. Foto: Wiki commons, Caroline Andersson