Återhämtning är möjligt! Lyssna till Lejla, Benjamin, Michaela och Sten med egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård när de berättar de om sin psykiska hälsa och hur de hittat vägar till återhämtning och ett bättre mående.
I Arvsfondsprojektet Inflytande i rättspsykiatrin har NSPH under de senaste tre åren arbetat för att patienter och anhöriga ska få större möjlighet att vara med och påverka vården. Mer personanpassad rättspsykiatrisk vård leder till bättre återhämtning och ökar förutsättningarna för ett fungerande liv efter utslussning och utskrivning.