Under vintern 2022–2023 har vi genomförde vi en enkät/undersökning riktad till den som är anhörig till någon som får vård på Regionsjukhuset Karsudden.

Enkäten gjorde vi i Inflytande i rättspsykiatrin tillsammans med representanter från Regionsjukhuset Karsudden, Svenska kyrkan, Anhörigstödet i Katrineholm, Verdandi Brandkärr Nyköping. Enkäten gjordes för att informationen till anhöriga ska kunna förbättras och utvecklas.

Genom de svar som inkom har vi kunnat se att de synpunkter som ofta framkommer hos anhöriga i andra vårdsammanhang även förekommer hos anhöriga inom rättspsykiatrin: att man önskar mer, tydligare och tätare information om verksamheten i stort, dess uppdrag och rutiner; men också en efterfrågan på ökad delaktighet, samarbete och information rörande ens närståendes vårdsituation.

Regionsjukhuset Karsudden kommer nu att arbeta vidare med olika insatser för att göra informationen till och kommunikationen med anhöriga ännu bättre.