Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är en samarbetsorganisation för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. NSPH ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i samhället och i utvecklingen av vård, stöd och behandling.

Rättspsykiatri är ett av NSPHs fokusområden. Som ett led i detta, driver NSPH Arvsfondsprojektet Inflytande i rättspsykiatrin.