Vad är rättspsykiatri?
  • Den som begår ett brott under påverkan av allvarlig psykisk störning (APS) kan dömas till rättspsykiatrisk vård.
  • Brott som kan ge fängelse: t.ex. misshandel inklusive våld mot tjänsteman, dödligt våld, mordbrand, olaga hot inklusive hot mot tjänsteman, sexualbrott, egendomsbrott och rån.
  • Tillräknelighetsbegreppet gäller inte i Sverige (till skillnad mot i övriga Europa/västvärlden). Det betyder att man döms för sitt brott. Vid APS får man i princip dock inte dömas till fängelse. Man döms istället till vård.
  • Personer som avtjänar straff inom kriminalvården och som under denna tid insjuknar och behöver sluten psykiatrisk vård hamnar också inom rättspsykiatrin. Efter tillfrisknande återgår man sedan till kriminalvården.
  • Rättspsykiatrins uppdrag är både samhällsskydd och vård. Det handlar om att förbättra patienternas psykiska ohälsa och sociala förmåga samt att minska risken för återfall i brott. Läs mer.

Källa: Årsrapport RättspsyK2020: https://registercentrum.blob.core.windows.net/rattspsyk/r/RattspsyK_Arsrapport_2020-rJgzkTfjUd.pdf