Inflytande i rättspsykiatrin genomför brukarstyrda brukarrevisioner på flera rättspsykiatriska kliniker som projektet samarbetar med.  En brukarstyrd brukarrevision innebär att man utvärderar en verksamhet utifrån ett brukarperspektiv. Att den är brukarstyrd innebär att den som är med och utvärderar verksamheten har erfarenhet av den. Till exempel ska den som utvärderar psykiatrin ha erfarenhet av att vara patient eller anhörig. Syftet med en brukarrevision är att verksamheten ska förbättras utifrån patienternas behov och synpunkter.

Vi har nyligen genomfört en brukarrevision på Regionsjukhuset Karsudden i samarbete med Verdandi Brandkärr, på uppdrag av kliniken. Brukarrevisionerna sammanfattas alltid i en rapport. Vi kommer så småningom dela med oss av resultaten så håll utkik!