Under projektets tre år genomförs Patientforum på flera av de rättspsykiatriska kliniker som projektet samarbetar med. Patientforum är en metod utvecklad av NSPH Skåne för att öka patienters inflytande över den egna vardagen inom psykiatrin och därmed bli medskapare av den egna vården.

Patientforum ger också:

  • ett tillfälle för en som vårdas inom psykiatrin att dela med sig av upplevelser, behov och synpunkter till avdelningen
  • en möjlighet att bidra till förbättringar och utveckling av vården, utifrån ett patientperspektiv.

Ett sätt att ta vara på patienternas röst och en del av
NSPH:s verktygslåda för inflytandearbete
– från individ till strategi!

Ladda ner metodhandboken om Patientforum: Metodhandbok-Patientforum

Projektet kommer löpande rapportera om arbetet med patientforum. Håll utkik här!