SNAPH (Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa) bjöd in oss i april 2021 för att hålla en digital föreläsning om projektet Inflytande i rättspsykiatrin. Lyssna här på Sten Lundin, rådgivare brukarerfarenhet, och Emelie Lundin, projektledare.