KUNSKAPSDAG OM RÄTTSPSYKIATRI 2021 – tema trygghet och säkerhet för patienter. Se vår kunskapsdag i efterhand. Den syftar till att lyfta frågan om trygghet och säkerhet för personer berörda av sluten rättspsykiatrisk vård eller tvångsvård.
Se vår kunskapsdag om rättspsykiatri med temat "från utredning till utskrivning" från 2020. Dagen ger en övergripande introduktion i ämnet rättspsykiatri. Vi får lyssna till flera inbjudna gäster från forskningen och professionen, samt även en brukar- och anhörigpanel.