Projektets mål är att öka inflytandet för patienter och anhöriga i rättspsykiatrin. För att detta ska vara möjligt samarbetar vi bland annat med flera rättspsykiatriska kliniker och brukarrörelsen.

Projektet Inflytande i rättspsykiatrin genomförs i samarbete med rättspsykiatriska kliniker på sex orter: Regionsjukhuset KarsuddenRättspsykiatriska Kliniken i SäterRättspsykiatri Vård Stockholm (Helix och Löwenströmska sjukhuset), Rättspsykiatriska Regionkliniken i VadstenaRättspsykiatriska Regionkliniken i Växjö samt Rättspsykiatri Region Örebro län.

Fotograf: Caroline Andersson

Projektet samarbetar även med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Studieförbundet Vuxenskolan och Sensus (i Östergötland). Dessutom samverkar projektet med den lokala brukarrörelsen i Sörmland, Dalarna, Stockholm, Östergötland, Kronoberg och Örebro.

Inflytande i rättspsykiatrin drivs av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och finansieras av Allmänna Arvsfonden.