Projektet Inflytande i rättspsykiatrin genomförs i nära samarbete med rättspsykiatriska kliniker på sex orter. Vi är verksamma i Sörmland, Dalarna, Stockholm, Östergötland, Kronoberg och Örebro.

Vi samverkar även med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Studieförbundet Vuxenskolan och Sensus (i Östergötland), liksom den lokala brukarrörelsen.

 

Vill du också samarbeta?
Varmt välkommen att kontakta oss!

Telefon: 076-698 63 45
E-post: rattspsykiatri@nsph.se